August 6, 2020

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने 20 एकर मध्ये भव्य पार्क व 125 फुट उंच पुतळा उभारण्यात येत आहे

आंध्रप्रदेश चे मुख्यमंत्री यांच्या कडून एक निर्णय घेण्यात आला आहे ज्या मुले सर्वत्र त्यांचे कौतुक केले जात आहे. त्याच सोबत आंबेडकर विचार धारेचे लोक त्यांचे आभार देखील मानत आहेत कारण त्यांनी आंबेडकर यांचा पुतुला उभारला जाणार आहे आणि त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

आंध्रप्रदेश चे मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी यांच्या मार्फत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचा 20 एकर मध्ये भव्य असे पार्क आणि त्या पार्क मध्ये 125 फुटाचा बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतुला उभारला जाणार आहे. आणि त्या पार्क ला 20 एकर जमीन देखील सोडण्यात आली आहे त्यामुळे ते भव्य असे पार्क असणार आहे. आणि सध्या सोशल मिडीयावर हि पोस्ट देखील फिरत आहे.

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने 20 एकर मध्ये भव्य पार्क व 125 फुट उंच पुतळा उभारण्यात येत आहे

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *